8. NDI SOPOT CLASSIC - Ingolf Wunder, piano

07.08 , 18:00 - 21:00