Warsztaty Jidysz (prowadzenie: prof. Armin Eidherr) w ramach XII MIędzynarodowych Spotkań z Kulturą Żydowską

16.07 - 18.07, 17:00 - 17:00

Kurs jest skierowany do osób początkujących i będzie prowadzony w językach polskim i angielskim. Celem kursu jest przekazanie pierwszych wrażeń języka i kultury jidysz. Uczestnicy mają się m. in. zapoznać z różnicą między językami hebrajskim i jidysz, również na piśmie. Dlatego też najpierw zostaną wprowadzeni w tajniki alfabetu jidysz, równolegle nauczą się podstawowych słów w języku jidysz, i to ze wszystkich źródeł językowych: germańskich, hebrajskich i - szczególnie - słowiańskich. Stosunkowo szybko wprowadzane zostaną krótkie konwersacje, a także historia i geografia języka jidysz. Materiał dydaktyczny będzie się składał z prostych tekstów ilustrowanych, piosenek i materiału obrazkowego.