Jan Berdyszak. Puste = prawie wszystko

21.03 - 12.05, 19:30 - 19:00

21.03.2019 - wernisaż 19:30 (wstęp bezpłatny) 22.03.-12.05.2019 - wystawa (możliwa do obejrzenia od wtorku do niedzieli w godz. 11:00-19:00) Wystawa Puste = prawie wszystko prezentowana w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, a kuratorowana przez Cezarego Pieczyńskiego po pięciu latach od śmierci Jana Berdyszaka, nie tylko ma na celu przypomnienie dorobku tego wybitnego artysty, ale podejmuje próbę uchwycenia różnych sposobów rozumienia przez artystę pustki jako kategorii filozoficznej. Prezentowane prace – przede wszystkim z cyklu Obszary koncentrujące, Anti nomos i Passe-par-tout w sposób heterogeniczny podejmują to zagadnienie. Fizyczny brak fragmentu dzieła, drążenie w jego wnętrzu, rozsadzanie wiążącej dzieło ramy, polaryzowanie poszczególnych jego elementów okazuje się zaproszeniem do refleksji nad wykluczającymi się nieraz, a fundamentalnymi dla zagadnień ontologicznych, myśli filozoficznej i przekonań religijnych problemami: czasowością i nieskończonością, byciem i przemijaniem, ładem i bezładem.