luty, 2022

lutГоворим по-польски / Mówimy po polskuMonth Long Event (luty) Sopot Centrum, poziom +2, Tadeusza Kościuszki 14, 81-704 Sopot

Otwarta przestrzeń, mówimy po polsku, w lutym w Sopotece

Szczegóły

Языковые беседы „Говорим по-польски!”
Приглашаем вас в Сопотеку на «Говорим по-польски!» – разговоры на польском языке для иностранцев в Сопотеке в дружеской атмосфере для того, чтобы поговорить на интересные темы и попрактиковаться в польском языке. Приглашаем всех желающих присоединиться! Встречи нацелены на улучшение языковых навыков в простой форме, а также на интеграцию с международным сообществом Сопота.
Приглашаем вас вместе с Сопотским центром интеграции и поддержки иностранцев в Сопотеку:

10.02 -17:00
17.02 -17:00
24.02 -17:00

Konwersacje językowe „Mówimy po polsku!”
Zapraszamy do Sopoteki na „Mówimy po polsku!” – konwersacje w języku polskim dla obcokrajowców. W Sopotece będziemy spotykać się w przyjaznej atmosferze, aby porozmawiać na ciekawe tematy i poćwiczyć swoją polszczyznę. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby dołączyć! Spotkania mają na celu podszkolenie umiejętności językowych w prostej formie oraz integrację ze społecznością międzynarodową w Sopocie.
Zapraszamy wraz z Sopockim Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców do Sopoteki:

10.02 -17:00
17.02 -17:00
24.02 -17:00

Go to Top