kwiecień, 2022

20kwi18:0020:00Kultura przedefiniowana. Wykład mistrzowski dr hab. Mariusza Czepczyńskiego18:00 - 20:00 Jakuba Goyki 3, Sopot

Szczegóły

„Na werandzie kultury” to cykl wydarzeń w ramach #Goyki3Lab w 2022 roku. Pierwszy z nich to wykład mistrzowski dr hab. Mariusza Czepczyńskiego „Kultura przedefiniowana: zwrot kulturowy – zwrot przestrzenny”. Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia (środa) o godz. 18.00. Wstęp jest wolny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy udziału.
https://app.evenea.pl/event/kulturaprzedefiniowana/

Zwrot kulturowy dotyczył przesunięcia nacisku na znaczenie i oddalenie od
pozytywistycznych badań ludów i instytucji, zwyczajne i społecznie istotne role procesów kulturowych i systemów znaczeń nabrały szczególnego znaczenia. Kultura została postrzegana jako „proces społeczny, w ramach którego ludzie komunikują znaczenia, rozumieją swój świat, konstruują swoją tożsamość oraz określają swoje przekonania i wartości”, przy czym kontekst przestrzenny odgrywa niezwykle istotą rolę.

Prof. UG dr hab. Mariusz Czepczyński jest geografem kultury, wykładowcą w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył studia magisterskie i doktorskie na Uniwersytecie Gdański, zaś tytuł doktora habilitowanego uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. Dodatkowo studiował na uniwersytetach w Oslo oraz Harvarda, a także w Taoyuan na Taiwanie oraz Queen Mary University of London. Jego zainteresowania badawcze skupiają się rozwoju lokalnym, jakości życia, semiotyce przestrzeni, procesach miejscotwórczych, zarządzaniem miasta oraz procesach kształtowania przestrzeni zurbanizowanej. Jest autorem książki Cultural Landscape of Post-Socialist Cities. Representation of Powers and Needs (Ashgate: 2008) oraz współedytorem Public Space. Between Reimagination and Occupation (Routledge 2017), a także współautorem i redaktorem 8 książek i ok. 80 innych publikacji naukowych. W przygotowaniu są najnowsze publikacje: Re-Semiotisation of urban landscapes. Relational geographies and signification processes in post-socialist cities (Edward Elgar) i Liminal landscapes of post-socialist Central Eurasia. Powers, narratives and critical spatial linguistics (Routledge). Prof. Czepczyński był profesorem wizytującym na Eberhard Karls Universität Tübingen w Niemczech (2009-2011), zaś w od 2019 wykłada na Università degli Studi di Roma „Tor Vergata”. W latach 2010-2018 był doradcą Prezydenta Miasta Gdańska, zaś latach 2014-16 był członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody przy Ministrze Środowiska. Był członkiem zarządu europejskiej sieci badawczej Investigating Cultural Sustainability, zaś 2017-2020 roku członkiem Rady Doradczej projektu urbanHIST | 20th Century European Urbanism (EC HORIZON 2020). W latach 2010-2019 koordynował partnerstwo ‘Energy Transition’, realizowane w ramach Agendy Miejskiej dla Unii Europejskiej, od 2019 jest ekspertem – doradcą projektu PACTESUR – Protecting Allied Cities against TErrorism by Securing Urban aReas.

Organizator

Goyki 3 Art InkubatorArt Inkubator jest nową samorządową instytucją kultury w Sopocie. Jej podstawowym zadaniem jest prowadzenie działań mających na celu tworzenie i upowszechnianie kultury, edukacja kulturalna i wsparcie środowisk twórczych. Art Inkubator zajmuje się budowaniem sieci współpracy środowisk krajowych i zagranicznych, organizacją rezydencji artystycznych oraz programów pracy twórczej. Zajmuje się dokumentowaniem zjawisk towarzyszących życiu kulturalnemu oraz popularyzacją kultury i historii miasta Sopotu.tel. 726-890-224 ul. Jakuba Goyki 3, 81-706 Sopot

Go to Top