listopad, 2021

05lis12:0012:00Rezydencje AiR Goyki 3 202212:00 - 12:00 Jakuba Goyki 3, Sopot

Szczegóły

Rezydencje odbywające się w ramach AiR Goyki 3 są skierowane do szerokiej grupy artystów, zapraszając do dialogu twórców z dziedziny sztuk wizualnych, literatury, sztuk performatywnych oraz osoby zajmujące się popularyzacją nauki – z Polski i z zagranicy – i polegają na wspieraniu działań rezydentów w przestrzeni Art Inkubatora.

W 2022 zapraszamy do udziału twórców z dziedziny literatury i sztuk wizualnych.

W AiR Goyki 3 interesuje nas proces twórczy i dialog z artystami. Kieruje nami krytyczna refleksja nad współczesnym światem i społeczeństwem. Nie określamy rezultatu końcowego, nie narzucamy tematu. Wspieramy działania przemyślane, projekty skupione na researchu, które biorą pod uwagę miejsce swojej realizacji, tj. miasto Sopot oraz przestrzeń Art Inkubatora oraz takie, które zakładają budowanie relacji z ludźmi i otoczeniem. Poprzez zapraszanie na rezydencje twórców z pogranicza różnych dziedzin mamy nadzieję na sieciowanie środowisk współpracy i rezultatów w postaci multidyscyplinarnych projektów.

W ramach rezydencji artystycznej Art Inkubator zapewnia rezydentom:

– pracownię w siedzibie Art Inkubatora

– budowanie kontaktów rezydenta z lokalną sceną artystyczną, organizację spotkań oraz wizyt w instytucjach zgodnych z profilem działalności artystycznej rezydenta

– opiekę kuratorską w czasie trwania rezydencji artystycznej

– zakwaterowanie w Sopocie dla rezydentów na okres rezydencji artystycznej odbywającej się w miesiącach kwiecień – czerwiec

– pokrycie kosztów realizacji projektów dwójki rezydentów w wysokości 8000 zł brutto w przypadku rezydencji odbywającej się w miesiącach wrzesień – listopad

Terminy rezydencji artystycznej AiR Goyki 3 w 2022 roku: 

04.04 – 04.06.2022 

05.09 – 05.11.2022 

Zgłoszenia powinny zawierać:

  1. Prezentację projektu, który będzie realizowany w trakcie rezydencji artystycznej w Sopocie – opis o objętości do 500 wyrazów, nie więcej niż 1 strona A4.
  2. Portfolio wraz z artist statement zawierające do 6 zrealizowanych projektów wraz z opisem technicznym – maksymalna wielkość pliku 3MB, obowiązkowy format PDF.
  3. CV z najważniejszymi projektami oraz nagrodami.
  4. Formularz zgłoszeniowy na AiR Goyki 3 – do pobrania tutaj

Termin nadsyłania zgłoszeń: 05.11.2021, 12.00 CET

Kontakt: air@goyki3.pl

Czas trwania rezydencji to dwa miesiące. W tym czasie rezydenci zobowiązani są do pobytu i realizowania działalności artystycznej w Sopocie.

Osoby, którym przyznano rezydencję artystyczną będą zobowiązane do zorganizowania minimum jednego spotkania otwartego dla publiczności. Pełen regulamin dostępny na www.goyki3.pl

Organizator

Goyki 3 Art InkubatorArt Inkubator jest nową samorządową instytucją kultury w Sopocie. Jej podstawowym zadaniem jest prowadzenie działań mających na celu tworzenie i upowszechnianie kultury, edukacja kulturalna i wsparcie środowisk twórczych. Art Inkubator zajmuje się budowaniem sieci współpracy środowisk krajowych i zagranicznych, organizacją rezydencji artystycznych oraz programów pracy twórczej. Zajmuje się dokumentowaniem zjawisk towarzyszących życiu kulturalnemu oraz popularyzacją kultury i historii miasta Sopotu.tel. 726-890-224 ul. Jakuba Goyki 3, 81-706 Sopot

Go to Top